HAASTE-manualen hjälper personer med utmanande beteende och deras närstående att påverka det utmanande beteendet. HAASTE-manualen innehåller information, tips och länkar och en beskrivning av HAASTE-processen, som ger vägledning i arbetet med att minska och förebygga utmanande beteende. I avsnittet Aktuellt hittar du information om HAASTE-utbildningar och andra aktuella saker. Utmanande beteende

Utmanande beteende

Vad innebär utmanande beteende och vad beror det på? Information gör saker begripliga!
etusivun kuva 1
Läs mer »

HAASTE-processen

Verksamhetsmodell för att förebygga och minska utmanande beteende.
etusivun kuva 1
Läs mer »

Materialbank

Handböcker och material!
Läs och använd!
etusivun kuva 1
Läs mer »