T – Toiminta

Toiminta-vaiheessa tehdään suunnitelma siitä, miten haastavaa käyttäytymistä vähennetään. Miten muokataan ympäristöä, miten ohjaustapoja? Mitä uusia taitoja on tarve opetella?

Prosessin tavoitteen muodostaminen

Tässä kohdassa määritellään myös työskentelyn tavoite. Lähtökohtaisesti tavoitteen ihmiselle voi asettaa vain ihminen itse, mutta erityistä tukea tarvitseva ihminen tarvitsee siinä apua. Joskus tavoitteen joutuvat määrittelemään ympäristön ihmiset, mutta henkilön itsensä osallisuus tulee olla mahdollisimman suuri. Tavoite on hyvä asettaa kohti-kielellä eli kertoa, mitä halutaan tapahtuvan, miten henkilön toivotaan käyttäytyvän. Tavoitteeseen on hyvä konkretisoida myös se positiivinen seuraus, joka käyttäytymisen loppumisesta ja uuden käyttäytymisen seurauksena saavutetaan. Tavoitetta asettaessa on hyvä muistaa, että tavoitteen tulee olla haastavasti käyttäytyvälle henkilölle itselleen mahdollinen ja motivoiva. Muutos on mahdollista vain, jos henkilö sitä itse haluaa. Muutoksen haluaminen edellyttää ymmärrystä siitä, miksi muutosta tarvitaan. Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä on usein vaikeuksia hahmottaa syy-seuraussuhteita, joten hän tarvitsee oikein kohdennettua tukea, jolla tavoitte tehdään ymmärrettäväksi ja selkeästi perustelluksi. Positiivisen seurauksen tulee olla henkilölle itselleen merkityksellinen ja motivoiva, eli asia, jota henkilö itse toivoo ja haluaa.

Toiminta-vaihe etenee seuraavasti:
 1. Muodostetaan prosessin tavoite (millaiseksi käyttäytymisen halutaan muuttuvan).
 2. Tehdään suunnitelma edellisessä vaiheessa valittuihin syihin vaikuttamiseen ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista.
 3. Toteutetaan suunnitelmaa ja seurataan sen vaikutusta haastavaan käyttäytymiseen.
 4. Kootaan tieto vaikuttavuudesta eri ympäristöistä ja arvioidaan onko sovituilla toimintatavoilla ollut toivottu vaikutus eli onko alussa määriteltyyn tavoitteeseen päästy.
 5. Jos vaikutusta ei ole saatu, tehdään uusi suunnitelma. Tarvittaessa voidaan palata takaisin analyysi- ja syiden etsiminen –vaiheeseen.
 6. Jos vaikutusta on saatu, siirrytään Ennaltaehkäiseminen –vaiheeseen.

 

Alla oleva lomake ohjaa HAASTE –prosessin toteuttamisessa. Voit vastata kysymyksiin lomakkeelle ja joko tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostiisi.

  Mikä on prosessin tavoite? Miten henkilön toivotaan käyttäytyvän haastavan käyttäytymisen sijaan?

  
  

  Miten ympäristöä pyritään muokkaamaan yksilön tarpeita vastaavaksi?

  
  

  Mitä yhteisiä toimintatapoja sovitaan?

  
  

  Miten ympäristö huomioi stressin varoitusmerkit ja reagoi niihin?

  
  

  Miten ympäristö auttaa henkilöä laskemaan stressitasoaan?

  
  

  Anna sähköpostiosoite johon haluat lomakkeen tiedot lähetettävän. Sähköpostiosoite on pakollinen vain kun haluat tiedot lähetettävän sähköpostiisi.

  Sähköposti (pakollinen)

  Voit myös tulostaa lomakkeen tiedot alla olevasta tulostus-painikkeesta. Huomaathan, että jos lähetät tiedot sähköpostiisi, kentän tiedot häviävät ja et pysty tämän jälkeen tulostamaan lomaketta sivustolta (voit tulostaa kuitenkin sähköpostiisi tulleen mailin). Jos haluat sekä tulostaa että lähettää tiedot sähköpostiisi, tulosta lomake ensin ja lähetä tiedot tämän jälkeen sähköpostiisi.

  Tulosta lomake

   

  Leave Yours +

  No Comments

  Comments are closed.

  • Comments are Closed