S – Syiden etsintä

Syiden etsinnässä kootaan yhteen edellisissä vaiheissa saatua tietoa ja etsitään sen joukosta syitä haastavaan käyttäytymiseen. Tässä vaiheessa kaikki tunnistetut taustalla vaikuttavat tekijät kootaan yhteen. Jotta haastavaan käyttäytymiseen syinä olevat tekijät erottuisivat muista taustalla vaikuttavista tekijöistä, täytyy tarkastella eri tekijöiden vaikutusta toisiinsa ja niiden keskinäisiä suhteita. Tärkeää on arvioida myös, mihin näistä tekijöistä voidaan vaikuttaa ja mihin ei (vamman tai sairauden olemassaolo, menneet tapahtumat). Kaikki tunnistetut taustalla vaikuttavat tekijät eivät ole suoraan haastavan käyttäytymisen syitä, mutta ne voivat vaikuttaa käyttäytymisen syihin. Yksi tapa on laatia löyhästi funktionaaliseen analyysiin perustuva kartta. Täältä löydät ohjeet vaikutussuhdenkartan laatimiseen.

Erilaisten analyysien ja arviointien lisäksi tehty valitun haastavan käyttäytymisen seuranta tulee purkaa. Syiden etsinnän kannalta olennaista on etsiä seurannasta laadullista tietoa:
• millainen oli henkilön olemus ja toiminta ennen haastavaa käyttäytymistä?
• onko käyttäytyminen ajallisesti toistuvaa (esimerkiksi aina samaan aikaan päivästä/viikosta/kuukaudesta/vuodesta) ?
• toistuuko käyttäytyminen samoissa tilanteissa?
• toistuvatko tilannetta edeltävät tekijät samoina?
• toistuuko käyttäytyminen kaikissa henkilön ympäristöissä tai samojen henkilöiden kanssa?
• mitä käyttäytymisestä seuraa henkilölle itselleen?

Haastava käyttäytyminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja siitä seuraa aina henkilölle itselleen jotakin eli käyttäytymiselle on aina syy ja tarve. Kun haastavalla käyttäytymisellä saavutettu tulos tunnistetaan, voidaan henkilölle opettaa oikea toimintatapa saavuttaa hänen haluamansa tulos.

Haastava käyttäytyminen syntyy stressistä

Haastavaan käyttäytymiseen liittyy aina stressi: kun henkilön stressitaso ylittää siedettävyyden, ns. kaaos-rajan, stressi purkautuu haastavana käyttäytymisenä. Erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä stressitaso saattaa vaihdella huomattavasti päivän aikana ja ero normaalin olotilan ja kaaosrajan välillä voi olla pieni. Henkilön olemuksessa ja toiminnassa voidaan havaita erilaisia varoitusmerkkejä stressitason noususta. Näiden merkkien tunnistamista on hyvä hyödyntää haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Lue lisää stressistä täältä.

 

Alla oleva lomake ohjaa HAASTE –prosessin toteuttamisessa. Voit vastata kysymyksiin lomakkeelle ja joko tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostiisi.

  Mitä henkilö itse kertoo syyksi haastavaan käyttäytymiseen?

  
  

  Mitä taustalla vaikuttavia tekijöitä analyysi-vaiheessa tunnistettiin?

  
  

  Selvittäkää löydettyjen taustalla vaikuttavien tekijöiden yhteyttä toisiinsa esimerkiksi mind-mapin tai muun taustalla vaikuttavien tekijöiden yhteyksiä valottavan yhteenvedon avulla. Mitkä syyt vaikuttavat keskeisimmiltä eli mihin syihin lähdetään ensimmäisenä vaikuttamaan?

  
  

  Mitä henkilökohtaisia stressin varoitusmerkkejä henkilöllä on?

  
  

  Mitä positiivisia stressin varoitusmerkkejä henkilöllä on?

  
  

  Mitä negatiivisia stressin varoitusmerkkejä henkilöllä on?

  
  

  Mitä neutraaleja stressin varoitusmerkkejä henkilöllä on?

  
  

  Mitkä tekijät saattavat vaikuttaa stressitason nousuun?

  
  

  Anna sähköpostiosoite johon haluat lomakkeen tiedot lähetettävän. Sähköpostiosoite on pakollinen vain kun haluat tiedot lähetettävän sähköpostiisi.

  Sähköposti (pakollinen)

  Voit myös tulostaa lomakkeen tiedot alla olevasta tulostus-painikkeesta. Huomaathan, että jos lähetät tiedot sähköpostiisi, kentän tiedot häviävät ja et pysty tämän jälkeen tulostamaan lomaketta sivustolta (voit tulostaa kuitenkin sähköpostiisi tulleen mailin). Jos haluat sekä tulostaa että lähettää tiedot sähköpostiisi, tulosta lomake ensin ja lähetä tiedot tämän jälkeen sähköpostiisi.

  Tulosta lomake

  Leave Yours +

  No Comments

  Comments are closed.

  • Comments are Closed