H – Haastavan käyttäytymisen määrittely

Millaista haastavaa käyttäytymistä?

Prosessin alussa mietitään, mitä haastava käyttäytyminen on ja miten se ilmenee tämän henkilön kohdalla eri ympäristöissä ja eri henkilöiden kokemana. Haastava käyttäytyminen voi ilmetä eri tavalla eri ympäristöissä, esimerkiksi koulussa voi ilmetä käyttäytymistä, jota kotona ei ilmene ja kotona käyttäytymistä, jota ei koulussa näe. Toinen henkilö voi myös kokea sellaisen käyttäytymisen haastavaksi, jota toinen ei koe. Kaikkien näkemykset huomioidaan ja pohditaan, onko käyttäytyminen haastavaa vai vain ei-toivottua.

Haastava käyttäytyminen tarkoittaa käyttäytymistä, joka haastaa ihmisen itsensä tai muut ihmiset. Haastavaksi käyttäytymiseksi määritellään käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan  käyttäytymismalleista ja normeista. Pelkkä totutusta poikkeava käyttäytyminen ei kuitenkaan ole syy luokitella käyttäytymistä haastavaksi, ellei käyttäytymisestä aiheudu todellista haittaa ihmiselle itselleen tai ympäristölle. Haastavan käyttäytymisen määrittely on aina tilannesidonnaista ja sitä tarkastellaan henkilön itsensä ja ympäristön näkökulmasta. Haastavasta käyttäytymisestä aiheutuva haitta aiheutuu henkilölle itselleen, toisille ihmisille tai fyysiselle ympäristölle.

Haitta voi olla

– sosiaalista, esimerkiksi syrjäytymistä yhteisön toiminnasta, osallisuuden mahdollisuuksien kaventumista, vuorovaikutuksen vaikeutuminen.

– fyysistä, esimerkiksi mustelmia, naarmuja, ruhjeita.

– psyykkistä, esimerkiksi pelkoa, ahdistusta, masennusta, uupumusta.

– taloudellista, esimerkiksi rikkoutuneet tavarat ja rakenteet.

 

Tärkeintä tässä vaiheessa on pysähtyä kuulemaan kaikkien osapuolien näkemyksiä ja kokemuksia. Haastavan käyttäytymisen määrittelyssä keskitytään tarkastelemaan vain käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja aiheutuvaa haittaa menemättä vielä sen syihin.

 

Alla oleva lomake ohjaa HAASTE –prosessin toteuttamisessa. Voit vastata kysymyksiin lomakkeelle ja joko tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostiisi.


  Miten haastava käyttäytyminen ilmenee?

  
  

  Kenelle käytös aiheuttaa oleellista haittaa?

  
  

  Minkälaista haittaa käytös aiheuttaa?

  
  

  Anna sähköpostiosoite johon haluat lomakkeen tiedot lähetettävän. Sähköpostiosoite on pakollinen vain kun haluat tiedot lähetettävän sähköpostiisi.

  Sähköposti (pakollinen)

  Voit myös tulostaa lomakkeen tiedot alla olevasta tulostus-painikkeesta. Huomaathan, että jos lähetät tiedot sähköpostiisi, kentän tiedot häviävät ja et pysty tämän jälkeen tulostamaan lomaketta sivustolta (voit tulostaa kuitenkin sähköpostiisi tulleen mailin). Jos haluat sekä tulostaa että lähettää tiedot sähköpostiisi, tulosta lomake ensin ja lähetä tiedot tämän jälkeen sähköpostiisi.

  Tulosta lomake

  Leave Yours +

  No Comments

  Comments are closed.

  • Comments are Closed