A – Asian rajaaminen

Valitaan yksi käyttäytymisen muoto

Vaiheen tarkoituksena on valita yksi haastavan käyttäytymisen muoto, johon HAASTE-prosessilla halutaan vaikuttaa sekä muodostaa prosessin tavoite. Usein työskentelyn kohteeksi valitaan käyttäytyminen, jonka koetaan aiheuttavan eniten haittaa. Se, että työskentelyssä keskitytään vain yhteen haastavan käyttäytymisen muotoon, auttaa prosessiin osallistujia rajaamaan huomiotaan paremmin ja saa haasteen tuntumaan hallittavammalta.

On vaikeaa pyrkiä vaikuttamaan useaan eri haastavan käyttäytymisen muotoon yhtä aikaa. Kun keskitytään yhteen käyttäytymisen muotoon, haastava käyttäytyminen vähenee myös muilla osa-alueilla. Kehävaikutus perustuu siihen, että monella eri tavalla ilmenevän haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttaa usein sama asia. Kun taustalla vaikuttavan haastavan käyttäytymisen syy selviää ja siihen vaikutetaan, haastava käyttäytyminen vähenee tai jopa loppuu.

Aloitetaan käyttäytymisen seuranta

Lisäksi aloitetaan valitun haastavan käyttäytymisen seuranta, jonka tarkoituksena on saada numeerista tietoa paitsi käyttäytymisen esiintymisen määrästä, myös sen taustoista ja seurauksista. Seurantaa jatketaan koko HAASTE-prosessin ajan. Seurannan toteuttamisessa voidaan hyödyntää HAASTE-seurantalomaketta. Tarkka seuranta on tärkeää prosessin onnistumisen kannalta. Ilman seurantaa emme saa tarkkaa tietoa haastavan käyttäytymisen ilmenemisestä ja mahdollisista muutoksista siinä. Muutokset ilmenemisessä kertovat prosessin mittaan, onko työskentelyllä vaikutusta. Seurantaa jatketaan koko prosessin ajan.

HAASTE-seurantalomakkseessa valittua haastavan käyttäytymisen muotoa seurataan

– suhteessa aikaan: ilmeneekö haastava käyttäytyminen jotenkin säännölliseen aikaan, esimerkiksi samana viikonpäivänä, samoihin kellonaikoihin, samana vuodenaikana?

– suhteessa edeltävään tilanteeseen: onko edeltävissä tilanteissa jotakin yhteistä, esimerkiksi sama huone, sama toiminto, sama aistiärsyke?

– suhteessa käyttäytymisen seuraukseen: seuraako käyttäytymisestä aina tai yleensä samanlainen tilanne asiakkaan näkökulmasta, esimerkiksi yksin olo, kiinnipito?

 

Alla oleva lomake ohjaa HAASTE-prosessin toteuttamisessa. Voit vastata kysymyksiin lomakkeelle ja joko tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostiisi.

  Mikä haastavan käyttäytymisen muoto valitaan työskentelyn kohteeksi?

  
  

  Mitä konkreettista haittaa valittu käyttäytyminen aiheuttaa?

  
  

  Kuinka usein valittua käyttäytymistä ilmenee?

  
  

  Missä sosiaalisissa ympäristöissä tai tilanteissa valittua käyttäytymistä ilmenee?

  
  

  Anna sähköpostiosoite johon haluat lomakkeen tiedot lähetettävän. Sähköpostiosoite on pakollinen vain kun haluat tiedot lähetettävän sähköpostiisi.

  Sähköposti (pakollinen)

  Voit myös tulostaa lomakkeen tiedot alla olevasta tulostus-painikkeesta. Huomaathan, että jos lähetät tiedot sähköpostiisi, kentän tiedot häviävät ja et pysty tämän jälkeen tulostamaan lomaketta sivustolta (voit tulostaa kuitenkin sähköpostiisi tulleen mailin). Jos haluat sekä tulostaa että lähettää tiedot sähköpostiisi, tulosta lomake ensin ja lähetä tiedot tämän jälkeen sähköpostiisi.

  Tulosta lomake

   

  Leave Yours +

  No Comments

  Comments are closed.

  • Comments are Closed