A – Analyysi

Analyysi-vaiheessa pyritään tunnistamaan valitun haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi henkilön historiassa olevat tekijät, ympäristön antaman tuen riittävyys tai henkilön erityisvaikeudet. Lisäksi pohditaan henkilön vahvuuksia ja miten ne voisivat auttaa haastavan käyttäytymisen vähentämisessä. Tietoa etsiessä kannattaa huomioida myös ne henkilölle läheiset ihmiset, jotka eivät prosessityöskentelyyn osallistu, heillä voi olla henkilön vahvuuksista ja tuen tarpeista tietoa, joka osoittautuu hyödylliseksi. Lisäksi on hyvä tutustua henkilölle aikaisemmin asiantuntijoiden laatimiin lausuntoihin, jos niistä löytyisi tietoa, jota ei ole vielä hyödyntää.

Taustalla vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm.
 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen ongelmat
 • Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmat
 • Toiminnanohjauksen ongelmat
 • Aistitoimintojen erityisyydet
 • Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat
 • Vamma- tai sairauskohtaiset toimintarajoitteet
 • Päivittäisen elämän liian korkeat tai monet vaatimukset
 • Ikään liittyvät tekijät
 • Muuttuvat elämäntilanteet
Taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen apuna voidaan käyttää erilaisia arvionti- ja analysointivälineitä.
 • HAASTE-analyysi
 • abc-seurannan purkaminen: mitä tapahtuu ennen käyttätymistä, mitä käyttäytymisellä saavutetaan
 • Ziggurat-analyysi: erityisvaikeuksien kartoittaminen
 • AAPEP / TTAP: henkilön toiminnalliset taidot
 • Kommunikaation kolmio / INCH-arviointi: henkilön kommunikaatiotaidot ja –valmiudet
Analyysi-vaiheen toteuttaminen

Analyysi vaihe aloitetaan täyttämällä HAASTE-analyysi, jonka avulla kartoitetaan haastavasti käyttäytyvän henkilön tuen tarpeita ja ympäristön kykyä vastata niihin. HAASTE-analyysi on ajattelua ohjaava työkalu, jonka tarkoituksena on suunnata huomiota mahdollisimman laajasti henkilön selviytymiseen arjen ympäristöissään. Analyysin kysymyksiin vastataan ”kyllä”, ”ei” tai ”en tiedä”. Jos olet epävarma vastauksesta, pohdi, onnistuuko tai toteutuuko kyseinen asia henkilön kohdalla kaikissa ympäristöissä aina. Jos ei onnistu tai toteudu, vastaa mieluummin ”en tiedä” – se tarkoittaa, että asiaa tulee tarkastella lähemmin. Vastaa lisäksi alla olevan lomakkeen kysymyksiin.

Alla oleva lomake ohjaa HAASTE –prosessin toteuttamisessa. Voit vastata kysymyksiin lomakkeelle ja joko tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostiisi.

 


  Mitä vahvuuksia henkilöllä on?

  
  

  Mitä erityisiä mielenkiinnonkohteita tai hänelle tärkeitä asioita henkilöllä on?

  
  

  Mitkä arjen tilanteet sujuvat erityisen hyvin?

  
  

  Millaista vuorovaikutus on silloin, kun se sujuu hyvin?

  
  

  Mitä eroa ympäristössä ja vuorovaikutuksessa on hyvin sujuvien ja haastavien tilanteiden välillä?

  
  

  Millaisena ihmisenä ympäristö näkee henkilön?

  
  

  Milloin valittu haastava käyttäytyminen on alkanut?

  
  

  Miten ympäristö toimii haastavan käyttäytymisen tilanteissa?

  
  

  Mitä tietoa saatiin henkilön muilta lähi-ihmisiltä?

  
  

  Mitä tietoa saatiin aikaisemmista lausunnoista?

  
  

  Mitä välineitä HAASTE-analyysin lisäksi käytetään valitun haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen?

  
  

  Anna sähköpostiosoite johon haluat lomakkeen tiedot lähetettävän. Sähköpostiosoite on pakollinen vain kun haluat tiedot lähetettävän sähköpostiisi.

  Sähköposti (pakollinen)

  Voit myös tulostaa lomakkeen tiedot alla olevasta tulostus-painikkeesta. Huomaathan, että jos lähetät tiedot sähköpostiisi, kentän tiedot häviävät ja et pysty tämän jälkeen tulostamaan lomaketta sivustolta (voit tulostaa kuitenkin sähköpostiisi tulleen mailin). Jos haluat sekä tulostaa että lähettää tiedot sähköpostiisi, tulosta lomake ensin ja lähetä tiedot tämän jälkeen sähköpostiisi.

  Tulosta lomake

  Leave Yours +

  No Comments

  Leave a Reply

  * Required Fields.
  Your email will not be published.