Toiminnanohjaus

IMG_2790

Toiminnanohjaus on kykyä työskennellä mielekkäällä tavalla eri tilanteissa sekä käyttäytyä tilanteen vaatimusten mukaan. Toiminnanohjaus pitää sisällään toiminnan suunnittelun, aloittamisen, toteuttamisen ja arvioinnin. Myös korjausliikkeiden tekeminen ja toiminnan uudelleen suuntaaminen ovat taitoja, jotka vaativat toiminnan ohjausta. Kyseessä on siis oman itsensä ohjaaminen.

Toiminnanohjauksen vaikeudet

Toiminnan ohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmat ovat tavallisia esimerkiksi ADHD- ja autismin kirjon henkilöillä, mielenterveyskuntoutujilla sekä henkilöillä, joilla on muistisairaus. Toiminnanohjauksen vaikeudet ilmenevät esimerkiksi tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeutena, kognitiivisena joustamattomuutena, ajan hahmottamisen vaikeutena, sosiaalisten ”sääntöjen” noudattamisena tai toimintojen aloittamisen ja lopettamisen vaikeutena.

Toiminnanohjauksen tukeminen

Toiminnanohjauksen vaikeuksia voidaan helpottaa oikein toteutetun tuen avulla. Toimintaympäristön struktuurilla tuetaan toiminnanohjausta ja elämänhallintaa. Struktuurilla tarkoitetaan jäsentämistä ja sitä voidaan käyttää ihmisen elämän jokaisella osa-alueella.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.