Taustalla vaikuttavat tekijät

Kukaan ei käyttäydy haastavasti ilman syytä. Haastavasti käyttäytyvällä henkilöllä itselläänkään ei vältäämättä ole kykyä tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja käyttäytymisen syitä. Haastavaan käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä voi olla lukuisia, mutta niiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on avaintekijä haastavan käyttäytymisen vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä.

Helpoimmin tunnistettavia haastavan käyttäytymisen syitä ovat tilannekohtaiset syyt. Näiden syiden takana on kuitenkin aina laajempi taustalla vaikuttava tekijä, erityinen vaikeus selviytyä jostakin. Esimerkiksi kukaan ei käyttäydy haastavasti janon, kivun tai pelon takia, jos hän osaa ilmaista tarpeensa tai tunteensa muilla keinoin tai toimia sen tarpeensa mukaan.

Kuvassa näkyvät tilannekohtaiset syyt eivät siis yksinään selitä haastavaa käyttäytymistä. Jos mitään erityisen tuen tarvetta ei olisi, nämä asiat eivät johtaisi haastavaan käyttäytymiseen. Nämä erityisen tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, fyysiseen hyvinvointiin, psyykkiseen hyvinvointiin, toiminnanohjaukseen, aistitoimintojen erityisyyksiin, seksuaalisuuteen tai vamma- tai sairauskohtaisiin rajoituksiin.

turhautunut mv ala kiukuttele logolla

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed