Stressin varoitusmerkit

Kun stressitaso kohoaa, alkaa näkyä stressin varoitusmerkkejä. Stressi-sivulla kuvailtu palikkatorni alkaa siis heilua, kun se uhkaa kaatua. Haastavasti käyttäytyvien henkilöiden stressin varoitusmerkkien tunnistaminen on erityisen tärkeää, jotta ympäristön ihmiset näkisivät, milloin stressitaso on koholla ja pystyisivät vaikuttamaan siihen joko poistamalla stressitekijöitä tai auttamalla henkilöä laskemaan stressitasoaan.

Stressitason noususta kertovia varoitusmerkkejä voivat olla esimerkiksi:
– kielen tuottamisen vaikeus – omiin erityisiin mielekiinnonkohteisiin syventyminen
– kielen ymmärtämisen vaikeus – läsnäolon vaikeus
– avun pyytämisen vaikeus – aistitoimintojen eritysyyksien korostuminen
– hokemat, kaikupuhe – aloittamisen ja lopettamisen vaikeus
– muistin heikkeneminen – valinnan vaikeus
– univaikeudet – toistuva käyttäytyminen ja rituaalinen toiminta
– heikentyneet vuorovaikutustaidot – rutiinien tärkeyden korostuminen
– erakoituminen – heikentynyt oppimiskyky
– aggressio – toimintastrategian muuttamisen vaikeus
– omaan maailmaan uppoutuminen – ahdistus ja ärtymys
Stressin varoitusmerkeillä on merkitystä

Stressin varoitusmerkeillä on erilaisia merkityksiä stressille. Ne voivat olla positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja varoitusmerkkejä. Positiiviset varoitusmerkit laskevat henkilön stressitasoa. Niitä voivat olla esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin syventyminen, lisääntynyt väsymys tai kynsien pureskelu. Näihin varoitusmerkkeihin ei ympäristön ihmisten tule puuttua. Negatiiviset varoitusmerkit, esimerkiksi ärtymys, aggressiivisuus ja unihäiriöt, puolestaan nostavat stressitasoa ja näihin ympäristön ihmisten tulee puuttua, jotta ne eivät entisestään pahenna tilannetta. Neutraalit varoitusmerkit eivät laske eivätkä nosta henkilön stressitasoa. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset taidot, jotka katoavat tai heikentyvät stressitason noustessa ja palaavat ennalleen stressitason laskiessa.
jokonythuomaatminut

 

 

Stressin varoitusmerkit voivat olla myös ns. henkilökohtaisia eli sellaisia, joiden tunnistaminen stressin varoitusmerkeiksi vaatii henkilön tuntemista ja hänen käyttäytymisensä tarkkailua. Näitä voivat olla esimerkiksi sanat, äänet, hokemat tai jopa itseään vahingoittava käytös. Näiden vaikutus stressitasoon ja sitä kautta puuttumisen tarve vaihtelee yksilöllisesti.

 

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed