Stressi

Haastava käyttäytyminen syntyy stressistä. Stressi on tilanne, jossa henkilöön sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla. Henkilöön kohdistuu niin paljon vaatimuksia, että hän joutuu ponnistelemaan todella selviytyäkseen tialnteesta. Ihmisillä on keskenään erilainen kyky sietää stressiä. Toisilla stressitaso nousee vähästä, kun taas toinen reagoi stressillä kasvaviin vaatimuksiin vasta viime hetkellä. Erilaiset ärsykkeet vaikuttavat stressitasoon tilanteesta riippuen. Jo koholla oleva stressitaso aiheuttaa todennäköisesti sen, että tavallista pienemmät ärsykkeet kohottavat tasoa entisestään.

Stressiä kohottavia asioita, eli stressitekijöitä on hyvin paljon erilaisia. Ne voivat olla pitkäaikaisia, ihmisen elämäntilanteisiin tai olosuhtesiin liittyviä stressitekijöitä, jotka ovat melko pysyviä tai pitkäaikaisia. Joihinkin niistä on mahdoton vaikuttaa mutta niitä voidaan kompensoida tai niihin voidaan varautua. Stressitekijät voivat olla myös lyhytaikaisia, tilannekohtaisesti ilmeneviä stressiä lisääviä tekijöitä, jolloin ennakoinnin, varautumisen ja taitojen kartuttamisen merkitys kasvaa.

Stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi:

 • vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia
 • toiminnanohjauksen vaikeudet
 • struktuurin puute
 • unihäiriöt
 • aistien ylikuormittuminen
 • päivittäisen elämän vaatimukset
 • teini-ikäisyys
 • yksinäisyys ja vieraantuminen
 • kipu
 • suuret elämäntilanteet
 • konfliktit
 • kykenemättömyys tehdä itsensä ymmärretyksi
 • äkillinen melu
 • sijaiset ja vaihtuva henkilökunta palveluissa
 • yllättävät muutokset
 • juhlat ja tapahtumat
 • rajoitukset

Stressitekijä voi olla paitsi negatiivinen tapahtuma myös positiivinen. Juhlat ja tapahtumat voivat olla iloisia, mieluisia ja odotettuja tapahtumia, mutta silti ne voivat nostaa stressitasoa, kuten joulustressi tai lomakuume. Mieluisen harrastuksen lähetessä stressitaso voi nousta ja pahimmillaan kärjistyä haastavaksi käyttäytymiseksi, juuri kun päästään paikalle.

Haastavaan käyttäytymiseen stressi johtaa, kun se kasaantuu. Yksittäinen stressitekijän aiheuttama stressitason nousu ei välttämättä aiheuta haastavaa käyttäytymistä, paitsi jos nousu on hyvin suuri tai henkilöllä on hyvin alhainen stressin sietokyky. Haastava käyttäytyminen syntyy yleensä usean stressitekijän aiheuttamasta asteittaisesta stressitason noususta.

stressisarjakuva

Kuva: Veeti Nevalainen 2014

 

Lue lisää stressistä HAASTE-oppaasta Stressin huomioiminen.

 

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

 • Comments are Closed