Fyysinen hyvinvointi

IMG_2812

Fyysinen hyvinvointi muodostuu fyysisestä suorituskyvystä, terveydentilasta ja elintavoista.

Se rakentuu pitkälti riittävän liikunnan, ravinnon ja levon sekä fyysistä oloa tukevien tekijöiden varaan. Fyysinen hyvinvointi vaikuttaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ongelmat fyysisessä olotilassa, kuten jatkuva kipu tai unenpuute saattavat aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön voi olla vaikeaa kohdentaa paikkaa, jossa tuntee kipua. Voi olla, että hän ei edes osaa nimetä kehostaan välittyviä ikäviä tuntemuksia kivuksi ja toisaalta vaikka kivun tunnistaisi, kommunikaatiovaikeudet voivat hankaloittaa siitä kertomista.

Terveys

Terveys määritellään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Terveyteen vaikuttaa fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö ja terveys on koko ajan muuttuva. Terveys on henkilökohtaisesti koettua, ihminen voi tuntea itsensä terveeksi, vaikka saisi vaikeisiinkin sairauksiin hoitoa. Ihminen voi tarvita tukea muilta tiedostaakseen tai tunnistaakseen oman terveyden tilansa.

Liikunta

Terveyttä edistävässä liikunnassa tärkeää ovat säännönmukaisuus ja arkiset tavat. Liikuntaa voi lisätä arjessa pienillä valinnoilla, kuten kulkemalla rappusia hissin sijaan ja käyttämällä polkupyörää tai kulkemalla jalan auton ja bussin sijaan. Jo kauan on opetettu, että puoli tuntia jonkinlaista liikuntaa päivässä pitää kuntoa yllä. Fyysisen kunnon kohottamiseen tarvitaan tämän lisäksi puoli tuntia tehokkaampaa liikuntaa kolmesti viikossa. Aina tulee kuitenkin muistaa, että tarve liikuntaan on yksilöllinen.

Ravinto

Ravinnon merkitys ihmisen fyysiselle hyvinvoinnille on merkittävä. Terveellinen, säännöllinen ja monipuolinen ruoka takaa tarvittavan energian ja ravintoaineiden saannin. Ravitsemussuosituksissa on käytössä lautasmalli, jossa puolet lautasesta on kasviksia esimerkiksi salaatteina, raasteina tai keitettyinä. Salaattiin lisätään muutama tippa öljypohjaista salaattikastiketta. Neljännes lautasesta on perunaa, pastaa tai riisiä, toinen neljännes vähärasvaista ja vähäsuolaista kala-, kana- tai liharuokaa. Kasvisruokavaliossa liha korvataan pavuilla ja linsseillä. (www.terveyskirjasto.fi)

Uni

Ihmisellä on biologisesti määräytynyt tarve nukkua. Unen vaikutukset tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Merkittävä univaje aiheuttaa heikkenemisen aivojen tiedonkäsittelytoiminnoissa, mielialan laskua, stressiä sekä epäedullisia muutoksia sokeriaineenvaihdunnassa. Lisäksi puutteellinen uni vaikeuttaa oppimista, muistamisen vaikeuksia sekä luovaa ajattelua. Unenpuute aiheuttaa myös hormonitoiminnan muutoksia ja elimistön immuunipuolustuksen heikkenemistä eli elimistön altistumista tulehduksille. Myös ruokahalun säätely häiriintyy ja sen seurauksena ihminen lihoo ja riski jopa aikuistyypin diabetekseen kasvaa. (www.terveyskirjasto.fi)

Apuvälineet

Fyysiseen hyvinvointiin lasketaan tarvittaessa kuuluvaksi myös apuvälineet. Apuväline on laite, jonka tarkoituksena on lisätä tai ylläpitää välineen käyttäjän toimintakykyä silloin, kun toimintakyky on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt. Apuväline helpottaa ja mahdollistaa osallistumista erilaisiin toimintoihin elämän eri tilanteissa ja toiminnoissa, kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, viestinnässä, kotitöissä ja opiskelussa. Apuvälineet mahdollistavat itsenäisemmän elämän (esimerkiksi pyörätuoli, tarttumapihdit, kommunikaatio-välineet) tai helpottavat tukea tarvitsevaa henkilöä auttavien ihmisten työtä (esimerkiksi nostolaite).

Ympäristön tuki

Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt eivät välttämättä pysty itse huolehtimaan fyysisestä hyvinvoinnistaan. Lähi-ihmisten tulee huolehtia henkilön sopivasta ravinnon, liikunnan ja unen saamisesta, varmistettava elimistön poikkeustilojen (kuten tulehdukset, kivut ja haavat) hoito sekä tuettava itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Tukea tarvitaan fyysisen toiminnan mahdollistamiseen, jotta henkilö voi liikkua ja toimia. Henkilön erityispiirteet on tunnistettava, jotta voidaan turvata hänen fyysinen hyvinvointinsa.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.